مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی

مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1358 و 1368

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جلد اول جلسه اول 28 مرداد 1358 جلسه دوم 28 مرداد 1358 جلسه سوم 29 مرداد 1358 جلسه چهارم 29 مرداد 1358 جلسه پنجم 30 مرداد 1358 جلسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
آبان 88
22 پست